23 mei 2007

 

Spanje

Afgelopen week ben ik in Spanje geweest.Dat was erg nuttig. Ik heb samen met een Spaanse en een Deense collega besprekingen gehad met de mensen van de haven douane in Algeciras. Algeciras is de grootste haven als het gaat om handel van wilde dieren en ook de haven waar de meeste Europese Marokkanen passeren op hun vakantie naar Marokko in de zomer. We hebben besproken dat we daar deze zomer een grootschalig voorlichtingsproject gaan opzetten mbv folders die we gaan uitdelen aan de auto’s die de veerboot opgaan. De folder informeert de lezer over de illegaliteit en risico’s van het kopen en smokkelen van apen en andere wilde dieren, over de risico’s van het houden van apen in huis, en dat men geen foto’s moet maken met apen in Marrakech. Op de drukste dagen, die liggen in juli, zullen we er zelf gaan staan met Spaanse vrijwilligers. Ook worden er posters opgehangen.
Daarnaast hebben we de mogelijkheid besproken om een training te laten plaatsvinden van de Spaanse douane beambten. Op dit moment is er een tekort aan kennis van de CITES (Conventie in de handel van bedreigde dier en planten soorten) regelgeving en ook van het identificeren van diersoorten of ze bedreigd zijn of niet.
Het was een hele nuttige reis en de voorlichtingsactie gaat de komende tijd alle prioriteiten innemen.
-----------------------------------------------------------------------------
Spain

Last week I have been to Spain. This was a very useful trip. I was there with a Spanish and a Danish colleague to talk with the customs of Algeciras harbour. Algeciras is the largest harbour in Spain when it comes to trade in animals and also the harbour where most European Moroccans cross over to Morocco in the summer dor their holidays. We talked about our plans to set up a large educational operation by means of handing out flyers to the passing cars before they board the ferry. These flyers will inform the reader about the illegality and risks of buying and smuggeling monkeys and other wild animals. Also it informs them of the risks of keeping primates as pets and that they should not take pictures with monkeys in Marrakech. On the most busy days, which are in July, we will be handing the flyers out personally with Spanish volunteers. We will also put up posters in the harbour.
We also talked about the possibility to set up a traing for the custom officers on CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species) regulations and also for the identification of endangered species. At the moment there is lack of knowledge on this subject.
It was a very useful trip and we will put all our efforts in this in the next months.

 

Het bos, radioreportage en nieuwe apen


Ik ben afgelopen week in het bos geweest en dat was prachtig. Het heeft in April erg veel geregend in Marokko en het hele land is groen en vol met bloemen. Geweldig. En het geboorteseizoen is weer begonnen en de eerste jongen zijn geboren, nog geen week oud.
Ik was daar met een vriendin Sietske de Boer, die tevens journaliste is en zij heeft een radioreportage gemaakt. Sietske woont al jaren in Marokko.
Het was wat moeilijk om apengeluiden op de band te krijgen. Ik zal jullie op de hoogte houden van wanneer het uitgezonden wordt.
Wat leuk is om te vermelden is dat onze Marokkaanse collega’s hadden verteld dat er een eco museum wordt gebouwd in het cederbos, “ La Maison du Cedre” genaamd en de bouw is inmiddels begonnen. Ik ben daar erg blij om, dit zal goede voorlichting geven aan de bezoekers en het straalt ook professionaliteit uit voor het Nationale Park,

--------------------------------------------------------------------------------------------
The forest, radio and new monkeys

Last week I was in the field and it was beautiful. It has rained a lot in April in Morocco and the whole country is green and full of flowers. This is good for the area with the hot summer to come. Also the birth season of the maxaques has started and I saw many new-borns, some not even a week old.
I was in the forest with my friend and journalist Sietske de Boer, who made a radio programme on the subject. Sietske has been living in Morocco for years.
It was not easy for her to get some good recordings of the monkey sounds however.
Also nice to tell you that our Moroccan colleagues informed us that they were planning on building an eco museum, called “ La Maison de Cedre”. I saw that they started building now and that is great news as this museum will provide a lot of education for visitors and also it enhances professionality for the National park.

20 mei 2007

 

Vara Vroege Vogels

Ik ben nog bij Vara Vroege Vogels op de radio geweest in april, voor degenen die het willen horen kan je de uitzending terugluisteren op de link: http://vroegevogels.vara.nl/portal?_scr=radio_detail&id=270214 en het interview met mij begint op de 46e minuut.

10 mei 2007

 

Eekhoorns / SquirrelsNiet alleen berberapen komen jaarlijks binnen bij Stichting AAP, maar ook vele andere exotische zoogdieren zoals de Barbary squirrel. Nou reed ik afgelopen week naar het zuiden en werden me langs de weg een aantal eekhoorns te koop aangeboden. Dit is een soort die hier in Marokko in het wild voorkomt en net als de berberaap niet in een kooitje thuishoort! Ze werden voor een prikje te koop aangeboden en het blijkt maar weer dat de handel in wilde dieren in grotere omvang plaatsvindt dan we zouden willen.


--------------------------------------------------------------------------------------------


Not only the Barbary macaque ends up at AAP on a yearly basis for shelter but many other exotic mammal species. Last week I was on my way to the south and two boys offered some Barbary squirrels for sale. This is a species that lives in the wild in Morocco and should not. like the Barbary macaque, end up in a cage. They were offered for a small amount of money and unfortunately this shows that the illegal trade in wild animal species is larger than we wish for!

 

Terug in Marokko

Ik ben weer terug in Marokko sinds een lange tijd. Het seminar dat we hebben georganiseerd in Maart heeft vele gemotiveerd om actie te ondernemen en vooral onze Spaanse collega's zijn in volle gang met het opzetten van een samenwering met de douane in Spanje. De komende tijd gaan we ons richten op de grote groep Marokkanen die in Europa wonen en massaal naar Marokko trekken voor de zomer. Dit is namelijk de grootste groep kopers van berberapen. Door middel van folders en billboards willen we hen op andere gedachten zetten. Daarom ga ik volgende week naar Spanje.

----------------------------------------------------------------------------------------

I am back in Morocco since a long time. The seminar that we organised in March has motivated many people to come into action and especially our Spanish colleagues are working hard to set up a coopertaion with the Spanish customs. The coming months we are going to focus on the education of the Moroccans living in Europe. This group is the largest group of buyers of Barbary macaques and by means of flyers and billboards we want to prevent them from buying wild animals. For this reason I am off to Spain next week.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?