29 december 2006

 

Het bos

Ik ben vorige week weer in het veld geweest. Het is voor mij altijd een genoegen om in de verte de prachtige grote cederbomen te zien staan als ik aan kom rijden en zodra ik mijn eerste groep apen zie, ben ik helemaal in mijn element.
Ik heb de oude bekende groepen weer gezien en het viel me op dat er erg weinig babies over waren. In de vijf groepen die ik gezien heb, telde ik zo'n 5 babies, en dat is erg weinig. Het kan een momentopname zijn geweest, maar later hoorde ik van de mensen die mij altijd informatie verschaffen in het bos, dat er dit jaar erg veel babies weg zijn gevangen en ze zijn allemaal verkocht.
Op dit moment wordt er niets meer gevangen, de handel ligt even stil.

Er lag geen sneeuw in het bos. Vorig jaar was dit wel het geval rond deze tijd. Het is echter wel erg koud en de apen hebben het wel zwaar met het vinden van voedsel. Ik waande me even in Gibraltar toen twee grote mannen op de auto sprongen op zoek naar voedsel!

03 december 2006

 

Fijn een dagje douane

Ik was weer eens in het noorden om wat zaken met de auto te regelen en belandde tot mijn grote frustratie 3 uur bij de inspecteur van de douane, (grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta) want er was een probleem. Ik zal jullie de details besparen van die dag, het was vreselijk, maar ik had even de tijd om de inspecteur eens aan de tand te voelen wat betreft smokkel van dieren de grens over. Ik vroeg hem of hij wel eens dieren tegenkwam die hier tijdens inspectie gevonden worden in auto’s of vrachtwagens. Zijn blik veranderde direct in een soort ontkenning en hij vertelde dat er nooit iets wordt gevonden, en dat alles via de grens bij Tanger gaat., want daar is een veterinaire dienst. Ik drong aan op de smokkel van dieren en zei dat ik zeker wist dat minstens een paar keer per week in ieder geval wel een reptiel de grens hier over zou gaan maar ook wel degelijk apen. Om hem wat gerust te stellen zei ik dat ik snapte dat het erg moeilijk was om gesmokkelde dieren te vinden, zeker reptielen. Ik vroeg wat ze deden als ze wel een dier vonden. Hij kon me daar geen antwoord op geven. Hij zei; er wordt hier nooit iets gevonden.

Eerlijk gezegd geloof ik hier helemaal niets van. Maar ik moet toegeven, de inspecties zijn ook bijzonder waardeloos aan de grens. Ik ben die dag 4 keer de grens gepasseerd; zowel aan de Spaanse als de Marokkaanse kant 4 keer heen en terug (vraag me niet waarom, dat is een lang verhaal!). Ik ben 1 keer gecontroleerd aan de Spaanse grens, en die controle hield in: in achterbak van auto een blik werpen en dat was alles. Ik had toevallig een wollen deken achterin de auto liggen, daar werd niet onder gekeken. Ik had makkelijk vele schildpadden, kameleons, etc etc mee kunnen smokkelen en zelfs een verdoofde aap als ik had gewild. Aan de Marokkaanse kant werd helemaal niet gecontroleerd.

Ik ga de komende tijd veel meer energie steken in het aankaarten van dit probleem bij de douane en een samenwerking op te zetten met het douanepersoneel.

------------------------------------------------------------------------------------

A great day at the customs

The other day I was at the border between Morocco and Ceuta (a Spanish enclave in the north) to take care of some problems with the car. I will spare you the details but it turned out to be a horrible day, waiting at the border for 3 hours. It did give me time to discuss the matter of illegal smuggeling of animals with the inspector of the customs. The moment I touched the subject he became very evasive and denied that there was any illegal smuggeling of animals taking place at this border. He said that the trade took place in Tangier, which I denied. I told him I was convinced that there were many reptiles passing this border weekly and also even monkeys. To ease him a bit I said that I understood that it was hard to detect animals, especially reptiles. I asked him what they did with seized animals and he could not answer me, and again denied that there was any smuggeling of animals taking place.

To be honest, I do not believe him at all. I have to admit though, that considering the way the inspections of cars take place, I understand that nothing is ever found. That day I had to pass the borders (both Moroccan ans Spanish) 4 times (do not ask me why- long story!). I was checked once, at the Spanish border, and this inspection was no more than a quick look in the back of my car. I had a blanket in the back of my car and I could have easily smuggled trutles, cameleons etc accross the border, even a sedated monkey would have been a piece of cake. At the Moroccan border I was not inspected at all.

The coming months I want to focus more on making this problem better known at the Moroccan customs and hope we can start a cooperation with them.

 

PartysnakesVorige week was ik in een nachtclub in Marrakech om een vriend van mij drums te zien spelen als aanvulling op de DJ. Het was echt een leuke avond en de sfeer was energiek. Naast een groepje mensen die drumden, waren er ook twee mannen die op een andere manier bijdroegen aan de exotische en Marokkaanse sfeer; dansend op de bar met ieder 1 tot 4 slangen rond hun nek en rondzwaaiend voor het publiek.

Ik moet toegeven, het was een mooie show, maar vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is dat naar mijn mening onacceptabel. Slangen zijn extreem gevoelig voor bewegingen en trillingen. Kunt u zich voorstellen hoe het voelt om een slang te zijn in een discotheek? Ik heb ook het sterke vermoeden dat, net als bij de slangen op het Jmaa Fna plein in Marrakech, de voortanden verwijderd waren.
Naast dierenwelzijn aspecten geeft een dergelijke show naar mijn mening een totaal verkeerd signaal naar met name het Marokkaanse publiek, die toch vaak niet zo bekend of begripvol zijn met dierwelzijnsissues.. Het rondzwaaien van slangen in een discotheek zal zeker niet bijdragen aan het met meer respect beschouwen van dieren.

------------------------------------------------------------------------------------

Last week I was in a nightclub in Marrakech, to see a friend of mine play drums together with the DJ. It was a very nice evening and the atmosphere was energetic and fun. Apart from a group of people playing drums to the beat of the DJ, there were also 2 men who added some entertainment to the music, which added to the exotic atmosphere and Moroccan vibes; two snake charmers, dancing on the bar with both 1 to 4 snakes wrapped around their neck and swinging them around for the crowd to see.

I have to admit, it makes a nice show, but considering animal welfare, this is to my opinion not acceptable. Snakes are extremely sensitive to movements and trembles. Can you imagine what it is like for a snake in a discotheque? And, although I cannot say this for sure, I think they also were not in the posession of their fangs anymore. Many snakes in Morocco that are used for entertainment, for example on the Jmaa Fna square in Marrakech, are removed of their fangs.
Apart from animal welfare issues, to my opinion this sort of entertainment sends a totally wrong message to the crowd, especially many Moroccan people who are not familiar with or supportive of animal welfare issues. Swinging around some snakes in a discotheque will surely not add to more respect for animals.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?