25 maart 2007

 

Seminar achter de rug

Afgelopen week zijn 4 collega's op bezoek geweest in Nederland in het kader van ons project van IUCN en AAP. De eerste dag hebben we vooral recreatief gehouden en de tweede dag vond er een seminat plaats dat heette " The Barbary Macaque and Climate Change". Allerlei experts vanuit verschillende delen van de wereld hebben die dag gezamenlijk gepraat over de problemtaiek van de berberapen en het cederbos. Het probleem is complex en dat bleek ook. Het was een vruchtbare dag waarin verscheidene organisaties en individuen zich gecommiteerd hebben aan het project voor de toekomst. De Marokkaanse delegatie was tevreden met de steun die ze kregen.

De derde dag zijn we met de Marokaanse gasten naar Stichting AAP gegaan, om hen te laten zien hoe groot de problematiek is in Europa. ' s Middags zijn we naar de Oostervaardersplassen gegaan om een indruk te krijgen van een Nederlands Nationaal Park, waar we een rondleiding kregen van Staatbosbeheer.

Al met al denk ik dat dit bezoek erg succesvol was en er is veel werk aan de winkel! De Marokkanen zijn inmiddels weer richting het zuiden, ze vonden het klimaat hier toch minder aangenaam. Ze zijn denk ik in de koudste week van de winter gekomen.....


-----------------------------------------------------------------------------------------

Last week we had the honour of a visit of four Moroccan colleagues for the project on the Barbary macaque. We organised an expert seminar called " The Barbary Macaque and Climate Change" and experts from all over the world were here to visit and share their knowledge. It was a real succesful day and there was a lot of comitment that followed from this seminar for the future.

The last day we took the Moroccan delegation to visit AAP, the sanctuary, to see with their own eyes the problem that we have in Europe. The afternoon we spent visiting a Ducth National Park, Oostervaardersplassen. To my opinion this visit was extremely important for our cooperation in the future. The Moroccan guests have gone back to Morocco, to their better climate......

03 maart 2007

 

CITES

We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verplaatsen van de berberaap van een bepaalde lijst naar een beter beschermde lijst. Het gaat om CITES, de Convention on International Trade in Endangered Species. Dit verdrag reguleert de handel in bedreigde planten en dieren soorten. Wij hebben gepoogd om samen met de Marokkaanse overheid de berberaap op lijst I te krijgen, wat bepaalde consequenties heeft voor de handel in de berberaap, maar helaas was men te laat met het indienen van het voorstel, dus moeten we wachten op de volgende vergadering van CITES, en die is over 3 jaar. Maar we laten het hier niet bij zitten. We gaan alsnog op die vergadering bewustzijn creeren en lobbyen voor een betere handhaving.
----------------------------------------------------------------------------------------------
I’m back in Holland. We are organising a seminar for experts on the barbary macaque trade and protection project and there will be a Moroccan (authorities) delegation coming over to join the seminar and to visit AAP, Sanctaury for exotic animals to see the problems with sheltering Barbary macaques with their own eyes. I came back to organise this visit and the seminar. I wasn’t happy at all as it was starting to become spring in Morocco, my favourite time of the year.

We have also been working on the amendment of the listing of the Barbary macaque within the CITES treaty (Convention Convention on International Trade in Endangered Species). This convention regulates the trade in endangered plant and animal species. We have tried, together with the Moroccan government to upgrade the Barbary macaque from list II to list I, what can have quite an important influence on the trade in the species. Unfortunately the submssion of the proposal was too late and we have to let it pass this year and wait 3 more years! But we will still attend the CITES meeting and lobby for better implementation of the treaty and the laws in Morocco.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?