17 juni 2007

 

Delegaties naar AAP


Tijdens de CITES conferentie in Den Haag hebben we de Algerijnse, Marokkaanse en Tunesische delegaties uitgenodigd om naar Stichting AAP te komen, om een beeld te geven van de problemen die wij tegenkomen met betrekking tot de berberaap. Allen waren erg onder de indruk van de werkzaamheden van AAP en hopelijk nu extra gemotiveerd om een einde te maken aan de illegale handel van de soort.


-------------------------------------------------------------

During the CITES meeting, which was in The Hague, we invited the Algerian, Moroccan and Tunesian delegates to visit AAP, so they see what problems the sanctuary is facing with the trade in the species. All were impressed by the good work of AAP and hopefully more motivated to help stop this illegal trade.

 

CITES Conference of Parties 14
De CoP 14 van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) is net achter de rug. Ik kan gerust zeggen dat het een groot succes was. We hebben hard gewerkt aan het opbouwen van een netwerk met de mensen die betrokken zijn bij de problematiek, uit verschillende landen. 171 landen waren bij elkaar en vergaderden en stemden 2 weken lang over allerlei voorstellen voor de bescherming van planten en dieren mbt de handel. De discussie over ivoor verkoop en olifanten had de overhand, maar vele andere plant en diersoorten hebben gelukkig ook aandacht gekregen en voor een aantal soorten, zoals de half-aap (genus Nycticebus- oa de Plompe Lori) is de conferentie positief geweest, aangezien ze vanaf nu betere internationale bescherming gaan krijgen tegen de handel. Ook andere zaken als de tijgerfarms, de overexploitatie van de paling, koralen, vissen en houtsoorten kwamen aan bod. Meer informatie kan je vinden op http://www.cites.org/


De berberaap had ook behandeld kunnen worden, als het voorstel op tijd was ingediend, maar daar hadden we dit keer niet voldoende tijd voor. We hebben echter wel bereikt dat mocht het de volgende keer nog nodig zijn (maw, als de illegale handel nog steeds niet onder controle is) dat zowel Marokko als Algerije, de 2 landen waar de berberaap nog voorkomt, het voorstel gaan indienen. Dat is echter pas over 3 jaar. Tot die tijd, hebben we de verschillende autoriteiten uitgedaagd, om te bewijzen dat een soort die op Appendix II staat van CITES, voldoende beschermd kan worden, en dat een zogenaamde "uplisting" naar Appendix I niet nodig is.


We zullen zien. We blijven positief. In ieder geval hebben we bereikt dat velen die op de conferentie aanwezig waren weten wat een berberaap is en wat de problemtiek inhoudt. We hebben op een van de laatste dagen een side-event georganiseerd waar heel veel mensen en belangrijke autoriteiten aanwezig waren. Daar hebben we een presentatie gegeven over de problematiek en over oplossingen gesproken.


We zijn over 3 jaar terug met of een succesverhaal, of een voorstel. We'll be back!

------------------------------------------------------------

The CoP 14 of CITES (International Trade in Endangered Species) has just finished, and I can say it was a great success. We worked hard om setting up a network with people involved in the Barbary macaque issue. 171 countries were represented and they all talked an voted about different proposals on the trade in endangered plant and animal species. The discussion about ivory and elephants was quite dominant, but luckily other species have gotten the attendtion they deserved as well. The loris species, a pro simian (genus Nycticebus) have been uplisted to the Appendix I of CITES and hopefully they will be better protected now. You can find more information on this on: www.cites.org

The Barbary macaque could have been discussed through a proposal as well, but unfortunately we didn’t have enough timeto submit the proposal. But we have achieved that if in 3 years it is stillnecessary to uplist the Barbaray macaque (in other words if the illegal trade is still not controlled) that both Morocco and Algeria, the ranging states of the macaque, will submit the proposal. This is in 3 years. Until then, the management authorities of all involved countries have been challenged to show us that a species on Appendix II can be protected by this convention as well.

We shall see. We will remain positive. After this conference a lot of people know about the species and the problems and threats it is facing. We organised a side-event where a lot of authorities and people came to listen to our presentations and talk about solutions.

We’ll be back in 3 years, either with a success story or a proposal!


This page is powered by Blogger. Isn't yours?