17 juni 2007

 

Delegaties naar AAP


Tijdens de CITES conferentie in Den Haag hebben we de Algerijnse, Marokkaanse en Tunesische delegaties uitgenodigd om naar Stichting AAP te komen, om een beeld te geven van de problemen die wij tegenkomen met betrekking tot de berberaap. Allen waren erg onder de indruk van de werkzaamheden van AAP en hopelijk nu extra gemotiveerd om een einde te maken aan de illegale handel van de soort.


-------------------------------------------------------------

During the CITES meeting, which was in The Hague, we invited the Algerian, Moroccan and Tunesian delegates to visit AAP, so they see what problems the sanctuary is facing with the trade in the species. All were impressed by the good work of AAP and hopefully more motivated to help stop this illegal trade.

Comments: Een reactie posten

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?