18 februari 2008

 

Back to Morocco

Na een lange pauze periode zal ik over ongeveer 2 weken weer naar Marokko vertrekken. Ik zal daar een aantal aspecten onderzoeken voor een mogelijk toekomstig opvang en reintroductie project voor berberapen. Zo zal ik een aantal gebieden gaan bekijken naar geschiktheid voor mogelijke toekomstige reintroductie van in beslag genomen berberapen.
Hopelijk heb ik ook tijd om het veld in te gaan.

---------------------------------------------------------

After a long break I will return to Morocco in about 2 weeks. I will be asessing some aspects of a possible future rescue and rehabilitation project for Barbary macaques. For example I will visit some areas where possible confiscated macaques can be reintroduced in the future.
I hope to find the time to visit the Cedar forest as well.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?