16 januari 2008

 

Start

Ik ben inmiddels weer terug uit Azie, en begin januari heeft er een seminar plaatsgevonden in Sale, Marokko, met alle betrokken partijen die de komende jaren gaan samenwerken aan de bescherming van de berberaap.
De betrokken partijen zijn voorlopig:
WWF Mediterranean programme - met kantoor in Marokko en gecoordineerd vanuit Rome
Species Survival Network (SSN)
GEA
Lokale NGO's: AESVT, ASSAPNIF, FoMaNeF
Eaux et Forets; HCEFLCD (DDF, DEPSIC, CRF)
Universitaire instituties in Marokko (FSR, FSM, FSF, ISR)
Institut Scientifique
ENFI (bosbouwschool in Marokko)
AAP
IUCN

Lokale NGO's worden uiteraard hier ook bij betrokken.

De twee acties waar ik direct bij betrokken zal zijn:

1. Het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar het opzetten van een opvang en reintroductieproject voor Berberapen in Marokko.
2. CITES implementatie in Marokko

---------------------------------------------------------------------

I am back from my trip to Asia and in January a seminar took place in Sale, Morocco where all the involved parties who will wokr on conservation of the Barbary macaque in the coming years came together.

The organisations involved are for the moment:
De betrokken partijen zijn voorlopig:
WWF Mediterranean programme - with office in Morocco and coordinated from Rome
Species Survival Network (SSN)
GEA
Local NGO's: AESVT, ASSAPNIF, FoMaNeF
Eaux et Forets; HCEFLCD (DDF, DEPSIC, CRF)
University institutions in Morocco (FSR, FSM, FSF, ISR)
Institut Scientifique
ENFI - Forestry school in Morocco
AAP
IUCN
And of course local NGO's

The two aspects i will be working on in the coming 6 months are:

1. Doing a feasibility study on the realisation of a rehabilitation and reintroduction project for Barbary macaques in Morocco
2. Implementation of CITES in Morocco

This page is powered by Blogger. Isn't yours?