29 november 2005

 

Apen kwijt

Er zijn een aantal plekken in het bos waar men, zoals ik al eerder vertelde, fossielen ed verkopen. Bij deze plekken leven ook groepen apen, die nogal aan mensen gewend zijn en die gevoerd worden en beschermd door de verkopers.

Ik ben sinds de start van mijn onderzoek nog nooit langs deze plekken gereden zonder apen te zien. Maar sinds er sneeuw ligt, zijn ze weg. Ik heb de afgelopen week wat mensen / vrienden naar die plekken gestuurd omdat ik kon garanderen dat daar apen te vinden waren, maar allen kwamen ze teleurgesteld terug. Ik vind het heel vreemd en kan niet verklaren waarom deze groepen in juist zo’n zwaar seizoen er voor kiezen om niet rond deze relatief veilige plekken te blijven (veilig in het kader van voedselvoorziening). Uiteraard zijn er in dit seizoen minder toeristen, maar de lokale mensen blijven bij hun stalletjes en blijven de apen voeren. Wellicht dat ik er nog achter kom waarom ze verdwenen zijn……laten we hopen dat ze elders een betere plek hebben om te overwinteren…….!


Comments: Een reactie posten

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?