24 oktober 2005

 

Bezoek collega’s AAP

Begin oktober kwamen twee goede vrienden en tevens collega’s van Stichting AAP langs voor 10 dagen. Eigenlijk was het vakantie, maar we hebben uiteraard wel wat apenzaken besproken en bekeken, dat kan niet anders. Een bijzondere ervaring was het initieren van een in beslagname van een jonge berberaap. We waren in Fes, een prachtige stad ten Noorden van het Midden Atlas gebergte. Ik kon me herinneren dat tijdens mijn onderzoek in 2004 er een familie was die een jonge aap te koop aanbood. We kwamen langs diezelfde locatie en ik zei, kom laten we eens kijken of er weer een aap zit. En ja hoor, dat bleek het geval.
Wij vonden dat het eens tijd werd dat iemand iets deed om deze handelaren te stoppen.
De eerste stap was de politie, maar die zagen de ernst van de zaak niet in, sterker nog, zij zagen de illegale handel in drugs in Marokko ook niet als iets waar men zich druk om moest maken. We zijn die dag op een aantal verschillende kantoren beland en de hogere autoriteiten namen onze zaak erg serieus en dat resulteerde in een snelle inbeslagname van deze jonge berberaap. Wij mochten daarbij aanwezig zijn, en alles verliep rustig. De eigenaar was nogal verontwaardigd en claimde dat hij de aap niet voor de verkoop had, maar wij hebben de man er vriendelijk op geattendeerd dat het houden van apen ook illegaal is.

De lokale bosbouwautoriteiten hebben de verdere afhandeling gedaan en de aap meegenomen, vermoedelijk terug naar het bos. Dit is een situatie die niet erg wenselijk is, en wij hebben geprobeerd daar een rol in te spelen, maar onze bemoeienis werd tot dit punt getolereerd en daar waren we al erg tevreden mee uiteraard. We hebben de aap wat fruit gegeven en hebben haar achter moeten laten.

Uit dit geval blijkt dat de autoriteiten in Marokko wel degelijk actie willen ondernemen, maar dat er ten eerste weinig initiatie is vanuit de politie en bovendien is er geen opvangcentrum in Marokko waar de in beslag genomen apen heen kunnen.

Naar mijn idee heeft het initieren van deze actie een heleboel mensen wakker geschud en heeft ook een aantal goede contacten opgeleverd in deze streek.

Comments: Een reactie posten

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?